ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας

 
 

Free Hit Counter


Επισκέψεις

 
 
   
     
     
     

Newsletter

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

'Αρθρο 1: (Μορφή του πολιτεύματος)

'Αρθρο 3: (Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας)

'Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)

'Αρθρο 5: (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία)

'Αρθρο 5A: (Δικαίωμα στην πληροφόρηση)

'Αρθρο 7: (Καμιά ποινή χωρίς νόμο, απαγόρευση βασανιστηρίων)

'Αρθρο 8: (Δικαίωμα νόμιμου δικαστή)

'Αρθρο 9: ('Ασυλο της κατοικίας)

'Αρθρο 9A: (Προστασία προσωπικών δεδομένων)

'Αρθρο 10: (Δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές)

'Αρθρο 11: (Δικαίωμα του συνέρχεσθαι)

'Αρθρο 12: (Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι)

'Αρθρο 13: (Θρησκευτική Ελευθερία)

'Αρθρο 14: (Ελευθερία του Τύπου)

'Αρθρο 15: (Κινηματογράφος, φωνογραφία, ραδιοφωνία, τηλεόραση)

'Αρθρο 16: (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)

'Αρθρο 17: (Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση)

'Αρθρο 18: (Προστασία της ιδιοκτησίας, ειδικές περιπτώσεις, επίταξη)

'Αρθρο 19: (Απόρρητο επιστολών, ανταπόκρισης & επικοινωνίας)

'Αρθρο 20: (Έννομη προστασία, δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης)

'Αρθρο 22: (Προστασία της εργασίας)

'Αρθρο 23: (Συνδικαλιστική ελευθερία)

'Αρθρο 24: (Προστασία του περιβάλλοντος)

'Αρθρο 25: (Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων)

'Αρθρο 26: (Διάκριση των εξουσιών)

'Αρθρο 27: (Μεταβολή στα όρια της Επικράτειας)

'Αρθρο 28: (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)

'Αρθρο 29: (Πολιτικά κόμματα)

'Αρθρο 30: (Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρυθμιστής του πολιτεύματος)

'Αρθρο 31: (Προσόντα εκλογιμότητας)

'Αρθρο 32: (Εκλογή)

'Αρθρο 33: (Έναρξη θητείας, όρκος, χορηγία)

'Αρθρο 34: (Αναπλήρωση)

'Αρθρο 35: (Ισχύς των πράξεων, προσυπογραφή)

'Αρθρο 36: (Διεθνής παραστάτης, διεθνείς συνθήκες)

'Αρθρο 37: (Διορισμός Πρωθυπουργού και Κυβέρνησης)

'Αρθρο 38: (Κυβέρνηση, απαλλαγή καθηκόντων)

'Αρθρο 39: (Το άρθρο 39 καταργήθηκε)

'Αρθρο 40: (Σύγκληση της Βουλής, Αναστολή εργασιών)

'Αρθρο 41: (Διάλυση της Βουλής)

'Αρθρο 42: (Έκδοση και δημοσίευση των νόμων)

'Αρθρο 43: (Έκδοση διαταγμάτων)

'Αρθρο 44: (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δημοψηφίσματα, διαγγέλματα)

'Αρθρο 45: (Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων)

'Αρθρο 46: (Διορισμός και παύση δημοσίων υπαλλήλων, απονομή παρασήμων)

'Αρθρο 47: (Χάρη και αμνηστία)

'Αρθρο 48: (Κατάσταση πολιορκίας)

'Αρθρο 49: (Ευθύνη, κατηγορία, δίκη)

'Αρθρο 50: (Τεκμήριο Αρμοδιότητας)

'Αρθρο 51: (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα)

'Αρθρο 52: (Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης)

'Αρθρο 53: (Βουλευτική Περίοδος)

'Αρθρο 54: (Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας)

'Αρθρο 55: (Προσόντα εκλογιμότητας)

'Αρθρο 56: (Κωλύματα εκλογιμότητας)

'Αρθρο 57: (Ασυμβίβαστα έργα)

'Αρθρο 58: (Δικαστικός έλεγχος εκλογών)

'Αρθρο 59: (Όρκος)

'Αρθρο 60: (Δικαίωμα ψήφου, παραίτηση από το αξίωμα)

'Αρθρο 61: (Ανεύθυνο των βουλευτών)

'Αρθρο 62: (Ακαταδίωκτο των βουλευτών)

'Αρθρο 63: (Αποζημίωση, ατέλειες, απουσίες) 

'Αρθρο 64: (Σύνοδος)

'Αρθρο 65: (Κανονισμός, προεδρείο)

'Αρθρο 66: (Συνεδριάσεις)

'Αρθρο 67: (Πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης)

'Αρθρο 68: (Κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές)

'Αρθρο 69: (Αναφορές)

'Αρθρο 70: ('Ασκηση νομοθετικού Έργου)

'Αρθρο 71: (Τμήμα διακοπής των εργασιών)

'Αρθρο 72: (Αρμοδιότητες Ολομέλειας, τμήματος διακοπής των εργασιών και διαρκών επτροπών)

'Αρθρο 73: (Δικαίωμα πρότασης νόμων)

'Αρθρο 74: (Διαδικασία εισαγωγής για συζήτηση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων)

'Αρθρο 75: (Νομοσχέδια και προτάσεις νόμων που συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού)

'Αρθρο 76: (Συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων)

'Αρθρο 77: (Αυθεντική ερμηνεία των νόμων)

'Αρθρο 78: (Νόμοι φορολογικού περιεχομένου)

'Αρθρο 79: (Προϋπολογισμός, απολογισμός, γενικός ισολογισμός)

'Αρθρο 80: (Μισθός, σύνταξη, χορηγία, αμοιβή, νόμισμα)

'Αρθρο 81: (Υπουργικό Συμβούλιο)

'Αρθρο 82: (Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής)

 'Αρθρο 83: (Υπουργοί & Υφυπουργοί)

'Αρθρο 84: (Εμπιστοσύνη της Βουλής - αρχή της δεδηλωμένης)

'Αρθρο 85: (Ευθύνη των Υπουργών)

'Αρθρο 86: (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο)

'Αρθρο 87: (Ανεξαρτησία των δικαστών)

'Αρθρο 88: (Εγγυήσεις ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών, αποδοχές, μετατάξεις)

'Αρθρο 89: (Δικαστικά ασυμβίβαστα)

'Αρθρο 90: (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο)

'Αρθρο 91: (Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο)

'Αρθρο 92: (Δικαστικοί υπάλληλοι, συμβολαιογράφοι, υπάλληλοι υποθηκοφυλακείων)

'Αρθρο 93: (Διακρίσεις των Δικαστήριων)

'Αρθρο 94: (Δικαιοδοσία διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων)

'Αρθρο 95: (Συμβούλιο της Επικρατείας)

'Αρθρο 96: (Ποινική δικαιοσύνη)

'Αρθρο 97: (Μικτά ορκωτά δικαστήρια)

'Αρθρο 98: (Ελεγκτικό Συνέδριο)

'Αρθρο 99: (Αγωγές κακοδικίας)

'Αρθρο 100: (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο)

'Αρθρο 100Α: (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους)

'Αρθρο 101: (Διοικητική αποκέντρωση)

'Αρθρο 101Α: (Ανεξάρτητες αρχές)

'Αρθρο 102: (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

'Αρθρο 103: (Δημόσιοι υπάλληλοι)

'Αρθρο 104: (Περιορισμοί Δημοσίων υπαλλήλων)

'Αρθρο 105: (Καθεστώς του Αγίου Όρους)

'Αρθρο 106: (Κράτος και εθνική οικονομία)

'Αρθρο 107: (Προστασία κεφαλαίων εξωτερικού και ειδική οικονομική νομοθεσία)

'Αρθρο 108: (Απόδημος ελληνισμός)

'Αρθρο 109: Διαθήκη, κωδίκελλος, δωρεά υπέρ του Δημοσίου, μητρώο κληροδοτημάτων)

'Αρθρο 110: (Αναθεώρηση του Συντάγματος)

'Αρθρο 111: (Συντακτικές Πράξεις & Ψηφίσμαται)

'Αρθρο 112: (Έκδοση νόμου που προβλέπεται από το Σύνταγμα)

'Αρθρο 113: (Ισχύς προσωρινού Κανονισμού της Βουλής)

'Αρθρο 114: (Εκλογή πρώτου Προέδρου Δημοκρατίας, προσωρινός Πρόεδρος)

'Αρθρο 115: (Ειδικά Δικαστήρια που προβλέπει το Σύνταγμα)

'Αρθρο 116: (Θετικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας ανδρών - γυναικών)

'Αρθρο 117: (Αγροτική ιδιοκτησία, δάση, απαλλοτριώσεις, οικιστικές περιοχές)

'Αρθρο 118: (Ανώτατοι Δικαστικοί λειτουργοί)

'Αρθρο 119: (Ακύρωση πράξεων που εκδόθηκαν από 21.4.67 ως 23.7.74)

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)