Ινστιτούτο Παστέρ - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας

 
 

Free Hit Counter


Επισκέψεις

 
 
   
     
     
     

Newsletter

Ινστιτούτο Παστέρ

ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  » Ινστιτούτο ΠαστέρΕπίσης προσελκύει σημαντικό αριθμό μεταδιδακτορικών συνεργατών, δεδομένου ότι η ερευνητική δραστηριότητα του Κέντρου είναι συνυφασμένη με την εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών και την ανάδειξη νέων ερευνητών. Για την υποστήριξη της έρευνας το Ε.Ι.Παστέρ λειτουργούν σημαντικές τεχνολογικές υποδομές, όπως η Μονάδα Ζωικών Προτύπων και Διαγονιδιακής Τεχνολογίας, η Μονάδα Προηγμένης Οπτικής Μικροσκοπίας κ.ά. Το Ε.Ι.Παστέρ αποτελεί πυλώνα για την Δημόσια Υγεία με τη λειτουργία πέντε Εθνικών Εργαστηρίων Αναφοράς, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, όπως η WHO και το ECDC, για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση επιδημιών.

Έχει στρατηγική σχέση συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας και το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων συμβάλλοντας στην ετοιμότητα της Χώρας για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Στο πλαίσιο της συνεισφοράς του στην Δημόσια Υγεία, στο Ε.Ι.Παστέρ λειτουργεί Διαγνωστικό Τμήμα για την άμεση διάγνωση ποικίλων παθογόνων που προκαλούν νόσους στον άνθρωπο και στα ζώα. Το Τμήμα αυτό εξυπηρετεί το Υπουργείο Υγείας, Κρατικά Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές.Στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου εντάσσεται επίσης η λειτουργία Μονάδας Εμβολίων. Βραχυπρόθεσμοι στόχοι του Ε.Ι.Παστέρ αποτελούν η ανάπτυξη και αξιοποίηση:
  • ''Κέντρου Βιοϊατρικής Εκπαίδευσης και Καινοτομίας'' για την υποστήριξη της Βιοϊατρικής Έρευνας στην Ελλάδα σε σύμπραξη με το Ινστιτούτο Παστέρ (Παρισίων) και το Διεθνές Δίκτυο Ινστιτούτων Παστέρ.
  • ''Εθνικού Κέντρου Επιτήρησης Εμβολιασμών'' για την υποστήριξη των προγραμμάτων εμβολιασμών των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της χώρας.
  • Της Μονάδας Εμβολίων του Ε.Ι.Παστέρ, ως μονάδα παραγωγής φαρμακευτικών ουσιών σε περιορισμένη κλίμακα προς χρήση σε κλινικές μελέτες.
  • Του Διαγνωστικού Τμήματος του Ε.Ι.Παστέρ με την παροχή νέων υπηρεσιών.
  • Της Μονάδας Βιοπληροφορικής του Ε.Ι.Παστέρ με την παροχή υψηλής ποιότητας εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης και ρύθμισης, τόσο για την Βιοϊατρική Έρευνα, όσο και για την υποστήριξη του Διαγνωστικού Τμήματος του Ε.Ι.Παστέρ.
  • Εταιριών - τεχνοβλαστών (spin-off) που θα αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία των Ερευνητών του Ινστιτούτου σε βιοτεχνολογίες - αιχμής.
Στους μεσοπρόθεσμους στόχους του Ινστιτούτου εντάσσονται:
  • Η περαιτέρω ανάπτυξη των υπαρχουσών τεχνολογικών υποδομών.
  • Η αναβάθμιση/δημιουργία κτηριακών υποδομών για την Βιοϊατρική Έρευνα (εργαστήρια, μονάδες core-facility) και για την Εκπαίδευση (αμφιθέατρο, χώροι σεμιναρίων).
Η ιστορία της γένεσης και λειτουργίας των ερευνητικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αφού καθένα από αυτά συγκροτείται κάτω από ιδιαίτερες κοινωνικές συγκυρίες. Οι άξονες διερεύνησης αυτών των συγκυριών στην κάθε περίπτωση μπορεί να προκύψουν από ερωτήματα όπως, ποιές πολιτικοικονομικές και επιστημονικές συγκυρίες δημιουργούν το έρεισμα για τη συγκρότηση ενός ερευνητικού ινστιτούτου/κέντρου κάθε φορά; Ποιός ο ρόλος του κράτους, ως κυρίως και σε πολλές περιπτώσεις μοναδικής πηγής χρηματοδότησης;

Ταυτίζεται η συγκρότηση των ερευνητικών ιδρυμάτων με τις προτεραιότητες του κράτους; Εμπλέκονται σε αυτή οι δραστηριότητες των επιχειρηματιών; Πώς κατορθώνουν να λειτουργούν και υπό ποιες συνθήκες; Ποιές κοινότητες εμπλέκονται στη δημιουργία, την οργάνωση, τη λειτουργία, και την στελέχωσή τους; Υπάρχει τελικά μια παγιωμένη πολιτική απέναντι σε αυτά τα ιδρύματα, και συνεπώς στη σημασία της επιστημονικής έρευνας για το κράτος και την κοινωνία; Ήδη ιστορικοί και ιστορικοί της επιστήμης στην Ελλάδα, έχουν αρχίσει να δίνουν βάρος σε αυτά τα ουσιώδη ερωτήματα, και να δημοσιεύουν πρωτότυπες εργασίες, αν και θα λέγαμε ότι το πεδίο αποτελεί ακόμα ανεξερεύνητη περιοχή.

Από τα πολλά ερευνητικά ιδρύματα που λειτουργούν στον Ελληνικό χώρο, ελάχιστες σχετικές μελέτες έχουν δημοσιευθεί. Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Ι.Π, ένα από τα πρώτα επιστημονικά ιδρύματα στην Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι ακόμα και σήμερα, συγκροτήθηκε για να αντιμετωπίσει ζωτικά προβλήματα που αφορούσαν στη δημόσια υγεία της χώρας, όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστορία. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσα από τη συγκρότηση του ιστορικού του αρχείου αναδύθηκε πλήθος νέων στοιχείων για τις σχέσεις επιστήμης, πολιτείας, υμμαχικών κρατών, πολιτικές προπαγάνδας, υπουργείων, αστικής τάξης, πολιτικών, στρατιωτικών, πανεπιστημιακών, ιδιωτών, προσφύγων, ασθενών κ.λ.π.

Τι λοιπόν οδήγησε στη δημιουργία του Ε.Ι.Π; Η απάντηση δεν είναι ούτε απλή, ούτε μονοδιάστατη. Πολιτικοί και διπλωματικοί λόγοι, όπως είδαμε από την εξέταση της Γαλλικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και της πολιτικής του Ελευθερίου Βενιζέλου, σοβαροί υγειονομικοί και κοινωνικοί λόγοι όπως οι ασθένειες και κυρίως, οι επιδημίες, το πρόβλημα των προσφύγων, το ζήτημα της αστικοποίησης, καθώς και προβλήματα υγείας των στρατευμάτων αποτέλεσαν κίνητρα αποφασιστικής σημασίας. Παράλληλα όμως, οι οικονομικές προεκτάσεις που είχαν να κάνουν τόσο με τη δημόσια υγεία, όσο και με την οικονομική ανάπτυξη μέσω της γεωργίας και της βιομηχανίας ενίσχυσαν στη λήψη μιας τέτοιας απόφασης.

Όλα αυτά φυσικά στηρίζονταν και σε ένα ισχυρό ιδεολογικό πρόσταγμα της εποχής, την «ωφέλιμη επιστήμη». Στο Ε.Ι.Π λοιπόν θα διεξάγονταν επιστημονικό - ερευνητικό έργο ωφέλιμο σε πολλά επίπεδα στην κοινωνία της αναπτυσσόμενης Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα θα διεξάγονταν και εκπαιδευτικό έργο σε ένα πολλά υποσχόμενο επιστημονικό τομέα, τη μικροβιολογία. Η ιστορία της ίδρυσης του Ε.Ι.Π και των πρώτων χρόνων της λειτουργίας του έχει σχετικά σχηματοποιηθεί. Παρόλα αυτά, έχουν προκύψει πολλές ασυνέχειες που εγείρουν νέα ερωτήματα που στο μέλλον αξίζει να εξεταστούν.

Τα ερωτήματα αυτά είναι σχετικά με το ρόλο και τη σημασία των πρώτων μικροβιολόγων στην Ελλάδα, όπως ο Παμπούκης και ο Σάββας, την συσχέτιση του Eydoux και Γαλλικής προπαγάνδας, τον ρόλο του Arnaud, κά. Επιπλέον, αξίζει η συνέχιση της αφήγησης της 90χρονης ιστορίας του Ε.Ι.Π, διερευνώντας την σε μεγαλύτερο βάθος, καθώς ουσιαστικά θίξαμε μόνο τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του και φυσικά, θα πρέπει να εντάξουμε αυτήν την ιστορία στο γενικότερο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο αυτών των χρόνων, και να διερευνήσουμε πως μετασχηματίστηκε δια μέσου των χρόνων, το ρόλο που έπαιξε σε διάφορες κοινωνικοπολιτικές συγκυρίες καθώς και τους προβληματισμούς για το μέλλον του ινστιτούτου.


 
 
 
ΠΗΓΕΣ :


http://www.pasteur.gr/

http://users.uoa.gr/~avourtsi/IPH%20History%202011.pdf

http://historymed.blogspot.gr/2009/09/louis-pasteur.html

http://www.pasteur.gr/wp-content/uploads/IPH_newsletter_14_10_2013.pdf

http://www.et-online.gr/default.asp?pid=19&la=1&arc=1&art=634&nwID=37

http://www.cup.gr/Files/files/Phil_biol_ch.pdf

https://biotech-ntua.wikispaces.com/file/view/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF+2%CE%BF.pdf

http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/88674/mod_resource/content/2/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%201.pdf
 
http://greekworldhistory.blogspot.gr/