Οι Ολυμπιακοί αγώνες - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας

 
 

Free Hit Counter


Επισκέψεις

 
 
   
     
     
     

Newsletter

Οι Ολυμπιακοί αγώνες

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ » Οι Ολυμπιακοί αγώνες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΧΡΟΝΟΣ

ΑΘΛΗΜΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

1η

776 π.Χ.

Δρόμος σταδίου

200 µ.

14η

724 π.Χ.

Δίαυλος (2 στάδια)

400 µ.

15η

720 π.Χ.

Δόλιχος (7-24 στάδια)

2.000 µ.

18η

708 π.Χ.

Πένταθλο και πάλη

 

23η

688 π.Χ.

Πυγμή

 

25η

680 π.Χ.

Τέθριππο

 

33η

648 π.Χ.

Παγκράτιο και αγώνας ίππου κέλητος

 

37η

632 π.Χ.

Δρόμος και πάλη παίδων

 

38η

628 π.Χ.

Πένταθλο παίδων (μοναδική φορά)

 

41η

616 π.Χ.

Πυγμή παίδων

 

65η

520 π.Χ.

Οπλίτης δρόμος (2-4 στάδια)

 

70η

500 π.Χ.

Απήνη (αρματοδρομία) (444 π.Χ) (84η κατάργηση)

 

93η

408 π.Χ.

Συνωρίς ίππων

 

96η

396 π.Χ.

Αγώνας σαλπιγκτών και κηρύκων

 

99η

384 π.Χ.

Τέθριππο πώλων

 

128η

268 π.Χ.

Συνωρίς πώλων

 

128η

256 π.Χ.

Αγώνας πώλου κέλητος

 

145η

200 π.Χ.

Παγκράτιο παίδων