ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ: - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας