ΜΟΥΣΕΙΑ ΡΟΔΟΥ - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας