Μουσείο Ν. Ελληνικής τέχνης - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας