Παλ. Μεγάλου Μαγίστρου - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας