Π. & Γ. Μουσείο Ρόδου Video - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας