ΠΡΟΦΙΛ - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας

 
 

Free Hit Counter


Επισκέψεις

 
 
   
     
     
     

Newsletter

ΠΡΟΦΙΛ

 Η ένωσή μας, ιδρύθηκε στην Ρόδο σαν Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα την 10-07-2006, με την επωνυμία "ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ" και τον διακριτικό τίτλο "Δ.Ε.Ε.Π.Ι." με έδρα την Ρόδο.


  Μεταξύ των σκοπών του Σωματείου είναι η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, η ανάπτυξη κοινωνικών, επιστημονικών και επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ των αποφοίτων που διαμένουν στην Δωδεκάνησο, η σύσφιξη των δεσμών και σχέσεων των μελών μέσω τακτικής επικοινωνίας, η προώθηση της Ελληνικής και Ιταλικής κουλτούρας και επιστήμης, η διατήρηση και ανανέωση σχέσεων με τους Πανεπιστημιακούς και επιστημονικούς χώρους της Ιταλίας, η επιστημονική έρευνα και ανταλλαγή απόψεων, επιστημονικές ανακοινώσεις, πολιτιστικές ανταλλαγές και παρεμβάσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Επίσης η διοργάνωση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (ομιλίες, προβολές, συνεστιάσεις, εκδρομές κλπ).


  Η επιδίωξη των σκοπών του Σωματείου είναι ανεξάρτητη από πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος:

Aναστασία Αλεξάνδρου - δικηγόρος  

Αντιπρόεδρος:

Ιωάννης Μοσχίδης - πολιτικός μηχανικός 

Γραμματέας:

Χαράλαμπος Στεργιάδης - πολιτικός μηχανικός  

Ταμίας:

Νικόλαος Παπανικολάου - πολιτικός μηχανικός  ,

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και μέλος του ΔΣ:

Μιχαήλ Σαββίγκος - ιατρός

Μέλη:

Εμμανουήλ Πετράκης - γεωπόνος και Νικόλαος Βερβέρης - φαρμακοποιός   .

Αναπληρωματικό μέλος ορίσθηκε

ο Γεώργιος Μαντικός - αρχιτέκτονας ,