Επιστήμες στην Ελλάδα - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας

 
 

Free Hit Counter


Επισκέψεις

 
 
   
     
     
     

Newsletter

Επιστήμες στην Ελλάδα

ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ » Επιστήμες στην Ελλάδα

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εισαγωγή

Αρχαίος Ελληνικός Κόσµος και Επιστήµη είναι έννοιες συνυφασµένες. Η αναζήτηση της ανάπτυξης και εξέλιξης της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσµο είναι ένας πολλά υποσχόµενος τοµέας έρευνας. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, όµως, η όποια αναφορά σε αυτά τα θέµατα ήταν ευκαιριακή, ενώ η δηµοσίευση άρθρων -πολύ λιγότερο δε πραγµατειών και βιβλίων- ήταν περιορισµένη σε µηδαµινά επί̟εδα. Αυτός ο χώρος ήταν αγνοηµένος από τους ειδικούς και άγνωστος για τον περισσότερο κόσµο σε βαθµό τέτοιο, που µπορεί να ειπωθεί ότι ήταν περιθωριοποιηµένος.

Συχνά δε, οι αναφορές σε αρχαία Ελληνικά επιστηµονικά επιτεύγµατα Μηχανικής και Τεχνολογίας επέσυραν στην καλύτερη περίπτωση σκωπτικά σχόλια περί ονειροφαντασίας ενώ, στην χειρότερη, οι λίγοι που τολµούσαν να αρθρώσουν τέτοιο ερευνητικό λόγο χλευάζονταν και υβρίζονταν ως ιστορικώς άσχετοι, αρχαιολογικώς ακατάρτιστοι, ακόµη και ως ακραίοι εθνικιστές και πατριδοκάπηλοι. Στο εξωτερικό τα πράγµατα ήταν καλύτερα.

Φαίνεται ότι οι ε̟ιστήµονες, µηχανικοί και τεχνολόγοι του εξωτερικού ήταν πολύ πιο φιλέλληνες ή, εν πάση περιπτώσει, έδειχναν ήδη από περασµένους αιώνες ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην έρευνα των σωζόµενων κειµένων και ευρηµάτων αρχαίας Ελληνικής επιστήµης και µηχανικής. Ευρεία πεποίθηση ήταν ότι τέτοιου είδους αναζητήσεις θα µπορούσαν ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε ευφυείς λύσεις και σύγχρονων προβληµάτων ή τουλάχιστον θα αποτελούσαν ορθά επιστηµονικά εφαλτήρια για περαιτέρω ανακαλύψεις, καθώς ή ευρηµατικότητα των αρχαίων Προγόνων µας εξέπληττε και συνεχίζει να εκπλήττει τους πάντες.

Το παρών άρθρο της µελέτης «Αρχαίων Ελλήνων Επιστήµη, Μηχανική και Τεχνολογία» έχει ως σκοπό την ανασκόπηση επιτευγµάτων απαράµιλλης επιστηµονικής και µηχανικής σκέψης και εφευρετικότητας των αρχαίων Ελλήνων. Η παρουσίαση βασίζεται µόνο σε υλικό υπαρκτό και τεκµηριωµένο από ιστορικές ή σύγχρονες πηγές και αρχαιολογικά ευρήµατα.

Υλικά και Πρώτες Ύλες

Οι πρώτες ύλες και τα υλικά που είχαν στη διάθεσή τους οι Έλληνες Επιστήµονες και Μηχανικοί καθόρισαν σε µεγάλο βαθµό, όπως ήταν λογικό, το επίπεδο της αντοχής, της λεπτοµέρειας, της χρηστικότητας και του µεγέθους των έργων τους. Από τα σκεύη, τα εργαλεία και τα αντικείµενα, ως τους ναούς και τις άλλες µεγάλες κατασκευές, το επίπεδο της τεχνολογίας ̟που διαµορφώθηκε εξαρτάται άµεσα από τη διαθεσιµότητα και τα χαρακτηριστικά των υλικών και των πρώτων υλών που χρησιµοποίησαν οι Έλληνες µηχανικοί.

Ξύλο

Το Ξύλο αποτελεί, µαζί µε τον πηλό και το λίθο, ένα από τα πρώτα υλικά τα οποία έθεσε σε χρήση ο άνθρωπος από τους Προϊστορικούς χρόνους. Οι χρήσεις του ξεκινούν από όπλα και εργαλεία, σκεύη και µικροαντικείµενα, ως έπιπλα, εκµαγεία για διάφορες τέχνες, λατρευτικά σύµβολα, άρµατα, µηχανήµατα, κ.λπ. Ιδιαίτερη µνεία χρειάζεται στις εφαρµογές του ξύλου στην Οικοδοµική αλλά και την Ναυπηγική (οι γνωστότερες είναι τα εµπόλια από κρανειά και κυπαρίσσι εντός των σπονδύλων των κιόνων, το σκαρί και τα διάφορα εξαρτήµατα και όργανα των πλοίων).

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ̟ως ήταν καταγεγραµµένες οι ιδιότητες όλων των ειδών ξυλείας του Ελληνικού και όχι µόνο κόσµου, µε συνιστώµενες χρήσεις λιγότερο ή περισσότερο εξειδικευµένες. Η προστασία του ξύλου γινόταν µε ξύσιµο µε άµµο και επάλειψη µε πίσσα. Αργότερα χρησιµοποιούνταν µια ουσία από εντεριώνη κέδρου.

  • icoarxaia_ellas1.pdf, Πηγή Κειμένου Επιστήμες & Τεχνολογία
  • icoarxaia_ellas2.pdf, Πηγή Κειμένου Επιστήμες & Τεχνολογία
  • icoarxaia_ellas3.pdf, Πηγή Κειμένου Επιστήμες & Τεχνολογία