Επιστήμες στην Ελλάδα - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας

 
 

Free Hit Counter


Επισκέψεις

 
 
   
     
     
     

Newsletter

Επιστήμες στην Ελλάδα

ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ » Επιστήμες στην Ελλάδα

Η λήψη του χαλκού από τις θειούχες ενώσεις του και τα οξείδιά του ήταν σχετικά εύκολη µε πυροµεταλλουργία. Από τις σκωρίες που έχουν µείνει υπολογίστηκε ότι η παραγωγή πρέπει να ανέρχετο στους 140 τόνους το χρόνο, ρυθµός που επέτρεπε την αναγέννηση των δασών που ήταν η καύσιµη ύλη για αυτή την ενεργοβόρο µέθοδο.

Υ̟ολογισµοί έχουν δείξει ότι ο χαλκός που παράχθηκε στην Κύπρο από την αρχαιότητα ήταν σε ποσότητες που αντιστοιχούν σε 17 φορές πλήρη αναδάσωση της νήσου ώστε να δοθεί η απαιτούµενη θερµογόνος ικανότητα. ∆εν είναι τυχαία λοιπόν η Οµηρική αναφορά «δασόεσσα Κύπρος». Επίσης, δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι αυτή η γη µε τη φοβερή γονιµότητα και αναγεννητική ικανότητα είχε προστάτιδα την Αφροδίτη, η οποία όµως ήταν παντρεµένη µε τον Ήφαιστο, προστάτη της µεταλλουργίας και όλων των τεχνιτών.

Εργαλεία και Όργανα

Εργαλεία

Αν και υπάρχουν λίγες αναφορές συγκεκριµένα για εργαλεία (αφού προφανώς θεωρούσαν αυτονόητη την ύπαρξη και χρήση), εντούτοις λεπτοµερείς µελέτες κειµένων έχουν δώσει πληροφορίες που εξάγονται για τα διάφορα εργαλεία των:

 • Τεκτόνων (ξυλουργών και ναυπηγών)
 • Λιθουργών, λιθοξόων, οικοδόµων
 • Πηλοποιών, πλινθουργών, κεραµέων
 • Μεταλλωρύχων
 

Έτσι έχουµε εργαλεία όπως:

 • Ο πέλεκυς, η αξίνα από χάλυβα ή ορείχαλκο. Χρησίµευε στην πελέκηση.
 • Το σκέπαρνον, για ξέση ή λείανση.
 • Ο πρίων, πριόνι.
 • Η σφύρα, για χτύπηµα και ξύσιµο λίθων.
 • Η τυπίς, σιδερένιο εργαλείο για λάξευση.
 • Η βαρεία, σιδερένιο βαρύ εργαλείο για απόσπαση ή θραύση λίθων.
 • Το τρύπανον ή τέρετρον, απλό ή µε ιµάντα για δηµιουργία οπών. Το γνωστό τρυπάνι. Πολύ χρήσιµο στη ναυπηγική.
 • Ο ξυστήρ, σκαρπέλο (για ξυλογλυπτική), αλλά και λείανση λίθων.
 • Η ρυκάνη, πλατύ µεταλλικό έλασµα.
 • Επίσης, έχουµε: ∆ιαβήτες, γνώµονες, κανόνες, καθέτους, στάθµες, αλφάδια, κ.λπ. 
 • icoarxaia_ellas1.pdf, Πηγή Κειμένου Επιστήμες & Τεχνολογία
 • icoarxaia_ellas2.pdf, Πηγή Κειμένου Επιστήμες & Τεχνολογία
 • icoarxaia_ellas3.pdf, Πηγή Κειμένου Επιστήμες & Τεχνολογία