Γιατροί Έλληνες - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας

 
 

Free Hit Counter


Επισκέψεις

 
 
   
     
     
     

Newsletter

Γιατροί Έλληνες

ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ » Γιατροί Έλληνες

 Εργογραφία

 "Τῆς ἰατρικῆς ἐστιν εἴδη πέντε· ἡ μὲνφαρμακευτική͵ ἡ δὲ χειρουργική͵ ἡ δέ διαιτητική͵ ἡ δέ νοσογνωμονική͵ ἡ δὲ βοηθητική· ἡ μἐν φαρμακευτική διά φαρμάκων ἰᾶται τὰς ἀρρωστίας, ἡ δὲ χειρουργικὴ διά τοῦ τέμνειν καὶ καίειν ὑγιάζει͵ ἡ δὲ διαιτητικὴ διά τοῦ διαιτᾶν ἀπαλλάττει τῆς ἀρρωστίας͵ ἡ δὲ νοσογνωμονική διὰ τοῦ γνῶναι τὸ ἀρρώστημα͵ ἡ δὲ βοηθητική διά τοῦ βοηθῆσαι εἰς τὸ παραχρῆμα ἀπαλλάττει τῆς ἀλγηδόνος."

 Τέχνη ιατρική- Ars Medica

Προτρεπτικός επ΄ιατρικήν

Περί της αρίστης διδασκαλίας - De optima doctrina

Ότι άριστος ιατρός και φιλόσοφος

Υγιεινών λόγος De sanitate tuenda Libri IV

Περί κράσεων -De tempramenentes libri iii

Περί φυσικών δυνάμεων

Περί ευχημίας και κοκακοχυμίας -De rebus boni malique quod

Ότι ταις του σώματος κράσεσιν αι της ψυχής δυνάμεις έπονται

Περί διαφοράς νοσημάτων-De morborum differentis

Περἰ αφροδισίων - De venereis

Περί χρήσεως μορίων-De usu partium

Περί χρείας σφυγμών-De usu pulsum

Περί χρείας αναπνοής -De ultitate respirative liber

Περί σπέρματος -De semine libri ii

Περί ευεξίας -De bono habitur liber

Περί μυών ανατομής

Περί φλεβοτομίας προς Ερασίστρατον

Περί αρίστης κατασκευής του σώματος - De optima corporis nostri constitione

Περί φλεβών και αρτηριών ανατομής (διαρθρωτικές διαφορές)

Περί νεύρων ανατομής

Εμφάνιση ανά:||
 •  

  Αλκμαίων ο Κροτωνιάτης

  Παρόλο που έγραψε κυρίως για ιατρικά θέματα υπάρχουν κάποιες υποδείξεις ότι δεν ήταν γιατρός αλλά ένας φιλόσοφος της επιστήμης...

  5ος π.Χ αιώνας
 •  

  Ηρόδοτος (ιατρός)

  Σημαντικά επίσης έργα του ήταν ο "Ιατρός", το "Περί βοηθημάτων", το οποίο και υποδιαιρείται σε "Περί κενουμένων βοηθημάτων"

  1ο αιώνα (μ.Χ.
 •  

  Ηρόδοτος ο Ταρσεύς

  Ο Ηρόδοτος ο επιλεγόμενος Ταρσεύς ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και ιατρός από την Ταρσό, τον οποίο αναφέρει ο Διογένης ο Λαέρτιος 

  2ο αιώνα (μ.Χ.
 •  

  Ιωνικός ο Λυδός

  Ο Ιωνικός καταγόταν από τις Σάρδεις της Λυδίας εξ ου και η προσωνυμία του, ήταν γιος επίσης διαπρεπούς ιατρού που το όνομά του δεν διασώθηκε.

  4ο αιώνα (μ.Χ.)
 •  

  Μητρόδωρος ο Χίος

  Ο Μητρόδωρος ο Χίος ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, ιατρός και μαθηματικός που έζησε στο τέλος του 5ου αιώνα π.Χ.

  έζησε στο τέλος του 5ου αιώνα π.Χ. με αρχές του 4ου αιώνα π.Χ..
 •  

  Σέξτος ο Εμπειρικός

  Ονομάστηκε Εμπειρικός γιατί ακολουθούσε την εμπειρική (αντίθετη προς τη δογματική ή θεωρητική) ιατρική σχολή,

  β΄μισό 2ου - αρχές 3ου αι.μ. Χ.