Νομίσματα κάτω Ιταλίας - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας

 
 

Free Hit Counter


Επισκέψεις

 
 
   
     
     
     

Newsletter

Νομίσματα κάτω Ιταλίας

 
 
Νόμισμα Μοτύης  Νόμισμα Καρχηδονίων 340 - 320 π.Χ  275 -215 π.Χ  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΦΙΛΙΣΤΙΔΟΣ- ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ  
G144 An Excessively Rare Greek Silver Didrachm of Kamarina (Sicily), Signed by Euainetos  
Νόμισμα από την Καμάρινα Σικελία, Νάξος. Γύρω στο 420-403 π.Χ.. Ημίδραχμο  Ο θεός ποταμός Αμένανος σε νομίσματα της Κατάνης  ΔΕΞΙΑ . Η νύμφη Ιμέρα με αρχαϊκό λοξό χιτώνα σε νόμισμα της Ιμέρας  
G265 A Greek Silver Tetradrachm of Syracuse (Sicily), Signed by Kimon  
Νόμισμα από τις Συρακούσες 400-380 π.Χ.  Νόμισμα των Ακραγαντίνων Τετράδραχμο του Γέλα 460 π.Χ. Νόμισμα Καμαρίνας 420 405 π.Χ. Σελινούντα 460-440 π.Χ.  
 
Συρακουσών 317-310 π.χ. Δραχμή 288-278 π.Χ.  Συρακούσες Συρακούσες 278-276 π.Χ. η Χρυσό δεκάδραχμο . Ιέρων Β΄ 275-215 π.Χ. Συρακούσες Χρυσό δεκάδραχμο Ταυρομένιον  Χρυσό τετράδραχμο - 15 λύτρα -μετά το 300 π.Χ.  
 
Δίδραχμον της Phistelia, 405-400 π.χ. Δίδραχμον της Phistelia, 405-400 π.χ. Οβολός της Phistelia, 325-275 π.χ. Οβολός της Phistelia, 325-275 π.χ. Οβολός της Phistelia, 325-275 π.χ.  
           
 
Δίδραχμον της Nuceria Alfaterna,  250-225 π.χ. Nuceria Alfaterna,  250-225 π.χ. Δίδραχμον της Nola (mpania), 400-385 π.χ. Δίδραχμον της Nola (mpania), 400-385 π.χ. Δίδραχμον της Nola (mpania), 400-385 π.χ.  
 
Δίδραχμον της Nola (mpania),  300-250 π.χ.

Δίδραχμον της Hyria, 400-395 π.χ.

Δίδραχμον της Hyria, 395-385 π.χ.

Δίδραχμον της Hyria (mpania), 400-395 π.χ.

Δίδραχμον της Hyria (mpania), 400-395 π.χ.

 
10802 sanTarentum sm 11039_SM  
Δίδραχμον της mpani (Kampanoi),  415-405 π.χ. Δίδραχμον της mpani (Kampanoi),  415-405 π.χ. Δίδραχμον της  les,  265-240 π.χ. LABRIA. TARENTUM. . 280 π.χ.
Ασημένιο δίδραχμον
LUNIA.  METAPONTUM ( METAPONTION ). 280-279 π.χ.
Χρυσό Τετρόβολο
 
10739_SM 10572 Coin_SM_20160311-14 10591 Coin_SM_20160311-15 10229 sm 9457 sm  
LUNIA.  METAPONTUM.   330-280 π.χ.
Ασημένιο δίδραχμον
BRUTTIUM.  ULONIA.  6ος Αι. π.χ.
Ασημένιος Σρατήρας
BRUTTIUM.  THE BRETII, 216-214 π.χ.
Χρυσό ημίδραχμον
LABRIA. TARENTUM. . 340 and after.
Ασημένιο δίδραχμον
LUNIA.  METAPONTUM.  . 470-440 π.χ.  
5882  
LUNIA. THURIUM (THURIOI).  . 400-350 π.χ.
Ασημένιο 
SYRACUSE  435 π.χ.
Τετράδραχμον
Thermai (Himera)
405-350 π.χ.
Οβολός
Syracuse
317-289 π.χ.
Leontini
466-422π.χ.
Τετράδραχμον
 
 
Syracuse 2nd Republic
425-410 π.χ.
Τετράδραχμον
Syracuse
 405π.χ.
Τετράδραχμον
Syracuse 2nd Republic
440-430 π.χ.
Τετράδραχμον
Syracuse
415-405 π.χ.
Τετράδραχμον
Katane
 405π.χ.
Δραχμή
 
 
Entella
Προ του 408 π.χ.
Kamarina
425-405 π.χ.
Τετράδραχμον
Syracuse
317-289 π.χ.
Gold
SYRACUSE Hieron II
275-215 π.χ.
SYRACUSE Timoleon
344-317 π.χ.
 
         
Akragas
338-327π.χ.
Διόβολον