Αδριανός - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας

 
 

Free Hit Counter


Επισκέψεις

 
 
   
     
     
     

Newsletter

Αδριανός

ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ » Φιλόσοφοι Έλληνες » Φιλόσοφοι Από "Α"

Άκμασε περί τα 180 μ.Χ.
Rating:4.50, Votes:2

Ο Αδριανός υπήρξε Έλληνας φιλόσοφος που άκμασε περί τα 180 μ.Χ.. Γεννήθηκε στην Τύρο της Φοινίκης και ήταν μαθητής του Ηρώδη του Αττικού, και διάδοχός του στην σχολή αυτή στην Αθήνα. Τιμάται πολύ από τον Καίσαρα Αντωνίνο, από τον οποίο συχνά έλαβε δώρα. Αργότερα πήγε στην Ρώμη και έγινε εκεί διδάσκαλος και μυστικός Γραμματέας του Κομμόδου. Η μεταξύ των σοφιστών υπόληψή του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε και Γόης ονομάζονταν. Πέθανε στην Ρώμη σε ηλικία ογδόντα οκτώ χρονών.

Συγγράμματα

Από τους λόγους του μόνο μερικά αποσπάσματα έχουν σωθεί. Τα δημοσίευσε ο Αλλάτιος.

Πηγές

  • Άνθιμος Γαζής (1807). Βιβλιοθήκης Ελληνικής βιβλία δύο : Περιέχοντα κατά χρονικήν πρόοδον τας περί των εξόχων Ελλήνων Συγγραφέων βεβαιωτέρας ειδήσεις / Συνερανισθέντα εκ παλαιών και νεωτέρων Κριτικών, και εκδοθέντα υπό Ανθίμου Γαζή του Μηλιώτου. Εν Βενετία: Εκ της Τυπογραφίας Πάνου Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων. Ανακτήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2011.