Μάξιμος ο εκ Τύρου - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας

 
 

Free Hit Counter


Επισκέψεις

 
 
   
     
     
     

Newsletter

Μάξιμος ο εκ Τύρου

ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ » Φιλόσοφοι Έλληνες » Φιλόσοφοι Από "Μ"

180 μ.Χ.
Rating:3.08, Votes:13

Ο Μάξιμος υπήρξε Έλληνας φιλόσοφος που άκμασε περί το 180 μ.Χ.. Γεννήθηκε στην Τύρο και ήταν ένας από τουςΣοφιστές και Πλατωνικούς φιλοσόφους. Άκμασε στον καιρό του Αντωνίνου και Κομμόδου. Διέτρεψε το περισσότερο της ζωής του στην Ελλάδα.

Συγγράμματα

Σε χειρόγραφο στο Παρίσι σώζονται οι επτά πρώτοι λόγοι του. Σώζονται επίσης σαράντα ένας Λόγοι και Διαλέξεις το οποίο ο Ιανός Λάσκαρις πρώτος τα έφερε στηνΙταλία και τα χάρισε στον φλωρεντίνο ηγεμόνα και μαικήνα Λαυρέντιο των Μεδίκων. Τα συγγράμματα του Μαξίμου επαινούνται πολύ για την κομψότητα και την ρητορεία τους.

Πηγές

  • Άνθιμος Γαζής (1807). Βιβλιοθήκης Ελληνικής βιβλία δύο : Περιέχοντα κατά χρονικήν πρόοδον τας περί των εξόχων Ελλήνων Συγγραφέων βεβαιωτέρας ειδήσεις / Συνερανισθέντα εκ παλαιών και νεωτέρων Κριτικών, και εκδοθέντα υπό Ανθίμου Γαζή του Μηλιώτου. Εν Βενετία: Εκ της Τυπογραφίας Πάνου Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων. Ανακτήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2011.