Σφαίρος (φιλόσοφος) - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας

 
 

Free Hit Counter


Επισκέψεις

 
 
   
     
     
     

Newsletter

Σφαίρος (φιλόσοφος)

ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ » Φιλόσοφοι Έλληνες » Φιλόσοφοι Από "Σ"

285 - 210 π.Χ
Rating:3.50, Votes:10

Ο Σφαίρος (285 - 210 π.Χ.) από τον Βόσπορο ήταν στωικός φιλόσοφος.

Έργο

Σύμφωνα με τον Διογένη Λαέρτιο, ο Σφαίρος έγραψε τα εξής:

 • Περὶ κόσμου δύο
 • Περὶ στοιχείων
 • [Περὶ] σπέρματος
 • Περὶ τύχης
 • Περὶ ἐλαχίστων
 • Πρὸς τὰς ἀτόμους καὶ τὰ εἴδωλα
 • Περὶ αἰσθητηρίων
 • Περὶ Ἡρακλείτου πέντε διατριβῶν
 • Περὶ τῆς ἠθικῆς διατάξεως
 • Περὶ καθήκοντος
 • Περὶ ὁρμῆς
 • Περὶ παθῶν δύο
 • Περὶ βασιλείας
 • Περὶ Λακωνικῆς πολιτείας
 • Περὶ Λυκούργου καὶ Σωκράτους τρία
 • Περὶ νόμου
 • Περὶ μαντικῆς
 • Διαλόγους ἐρωτικούς
 • Περὶ τῶν Ἐρετριακῶν φιλοσόφων
 • Περὶ ὁμοίων
 • Περὶ ὅρων '
 • Περὶ ἕξεως
 • Περὶ τῶν ἀντιλεγομένων τρία
 • Περὶ λόγου
 • Περὶ πλούτου
 • Περὶ δόξης
 • Περὶ θανάτου
 • Τέχνης διαλεκτικῆς δύο
 • Περὶ κατηγορημάτων
 • Περὶ ἀμφιβολιῶν
 • Ἐπιστολάς