Σωσιγένης ο Αλεξανδρεύς - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας

 
 

Free Hit Counter


Επισκέψεις

 
 
   
     
     
     

Newsletter

Σωσιγένης ο Αλεξανδρεύς

ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ » Αστρονόμοι Έλληνες|ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ » Μαθηματικοί Έλληνες|ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ » Φιλόσοφοι Έλληνες » Φιλόσοφοι Από "Σ"

1ου αι. π.Χ.
Rating:2.29, Votes:7

Ο Σωσιγένης ο Αλεξανδρεύς ήταν Έλληνας αστρονόμος, μαθηματικός και φιλόσοφος του 1ου αι. π.Χ. από τηνΑλεξάνδρεια της Αιγύπτου

Το 46 π.Χ. κατόπιν εντολής του Ιουλίου Καίσαρα μεταρρύθμισε το υφιστάμενο τότε ημερολόγιο των 365 ημερών στο νέοΙουλιανό, όπως ονομάσθηκε, με την προσθήκη μιας ημέρας κάθε τέσσερα χρόνια (εφαρμογή δίσεκτου έτους). Για να γίνει δε αυτή η διόρθωση το έτος εκείνο δηλαδή το 46 π.Χ διήρκεσε 445 ημέρες.

Εργογραφία

Ο Σωσιγένης εκτός του ότι ήταν σύμβουλος του Αυτοκράτορα έγραψε διάφορα υπομνήματα όπως:

  • «Υπόμνημα επί Αριστοτέλη» αναφερόμενο στο έργο του Αριστοτέλη, καθώς και τα αυτοτελή έργα:
  • «Περί Ουρανού» και
  • «Περί όψεως».

Από τα παραπάνω κανένα δεν διασώθηκε. Τον Σωσιγένη αναφέρουν ο Πλίνιος και ο Πλούταρχος.