Χαιρήμων ο Αλεξανδρεύς - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας

 
 

Free Hit Counter


Επισκέψεις

 
 
   
     
     
     

Newsletter

Χαιρήμων ο Αλεξανδρεύς

ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ » Ιστορικοί Έλληνες|ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ » Φιλόσοφοι Έλληνες » Φιλόσοφοι Από "Χ"

Δεν αναφέρεται ημ. γέννησης
Rating:3.25, Votes:8

Ο Χαιρήμων ο Αλεξανδρεύς ήταν αρχαίος Έλληνας στωικός φιλόσοφος, ιστορικός και γραμματικός που άκμασε στηνΑλεξάνδρεια της Αιγύπτου κατά την ελληνιστική περίοδο και συγκεκριμένα κατά το πρώτο ήμισυ του 1ου αιώνα μ.Χ.

Ο Χαιρήμων ήταν διδάσκαλος του Διονυσίου του Αλεξανδρέως και πoλύ πιθανόν και γενικός αρχειοφύλακας της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Όταν μετέβη στη Ρώμη φέρεται να χρημάτισε επίσης και διδάσκαλος του ΑυτοκράτοραΝέρωνα.

Από τα αξιολογότερα των έργων του διακρίνονται η "Ιστορία της Αιγύπτου", από την οποία μόνο αποσπάσματα έχουν σωθεί, τα "Ιερογλυφικά", "Περί κομητών" (ιστορική αναφορά), κ.ά.

 

Πηγές

  • "Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου" τομ.18ος, σελ.512.