Ηρόδοτος & Ευρώπη - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας

 
 

Free Hit Counter


Επισκέψεις

 
 
   
     
     
     

Newsletter

Ηρόδοτος & Ευρώπη

|| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ » ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ|ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ » Χαμουζάς Παναγιώτης

Ο Ηρόδοτος Εφεύρε την Ευρώπη
Rating:3.62, Votes:13
  • Π. Χαμουζάς
    Π. Χαμουζάς

Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΕΦΕΥΡΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

                 

     Η ΕΥΡΩΠΗ  άρχισε να διαμορφώνεται από τον Ηρόδοτο

Στο διεισδυτικό πνεύμα τού Πατέρα της ιστορίας, Ηροδότου, ορίζεται και χαράζεται , για πρώτη φορά, η διαχωριστική γραμμή Ευρώπης—Ασίας

 

« ΤΗΝ ΓΑΡ ΑΣΙΗΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΟΙΚΕΟΝΤΑ  ΕΘΝΕΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΟΙΚΗΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΑΙ ΤΗΝ ΔΕ ΕΥΡΩΠΗΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ  ΗΓΗΝΤΑΙ ΚΕΧΩΡΙΣΘΑΙ »

                              (Ηρόδοτος. Βιβλ. ,Α, Παρ.4. 5ος π. Χ. αι.)

***

 « Την Ασία και τα  βάρβαρα έθνη  που την κατοικούν, τα θεωρούν ως δικά τους οι Πέρσες, Την Ευρώπη όμως και τον ελληνικό χώρο θεωρούν  ότι είναι κάτι, άλλο, ξεχωριστό.»

***

   Άρα «η Ευρώπη ως έννοια άρχισε να διαμορφώνεται από την εποχή τού Ηροδότου που, κατά τον Βαλέριο Μάσιμο Μανφρέντι, Ιταλό αρχαιολόγο, όριζε τα σύνορά της στον σημερινό ρωσικό ποταμό Ντον.

 Όταν συζητιόταν ποιες χώρες θα έμπαιναν στο ευρώ, λέει σχετικά ο ίδιος, ο Μανφρέντι , έγινε σαφές ότι « χωρίς ΑθΗΝΑ και ΡΩΜΗ, Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει» Ο Φίλιππος, αναφέρει ο ίδιος, υπήρξε ο πρώτος Ευρωπαίος.

***

  Στην Ευρώπη ανήκουμε γεωγραφικά, ιστορικά, φυλετικά, γλωσσικά, οικονομικά, πολιτισμικά, θρησκειολογικά κ.λπ. Και σήμερα όλα τα μέλη της έχουν το ίδιο πολιτειακό σύστημα, την Δημοκρατία.

   Οι κοινές εκδηλώσεις του πολιτισμού της είναι όλες δομικά υλικά της κλασικής μας εποχής  που δεν είναι τυχαία δημιουργήματα, αλλά αποστάγματα ορθολογικής φιλοσοφικής σκέψης, απαλλαγμένης από στενές θρησκοληπτικές αντιλήψεις της Ανατολής που γεννούν μέχρι σήμερα τον φανατισμό!

 Η πεμπτουσία ελληνικού ορθολογισμού στην Ευρώπη συνοψίζεται στο λογότυπο: «Σκέπτομαι σαν Έλληνας» (Γερμανία. Περίοδος Διαφωτισμού. 18ος αιώνας) που, στην κατίσχυσή του, έγινε βιολογικό εμφύτευμα, γονιδίωμα,  και άρα  γενετικός κώδικας  διαφοράς τού Ευρωπαίου  από τον Ασιάτη!

 Ενώ, όμως, μοιραζόμαστε  τις ίδιες αξίες, η Ευρώπη έχει ανάγκη ,

ακόμα με νέα μεταμόρφωση., Η αποστολή της δεν έληξε. Θέλω να πω ότι πρέπει να βρούμε και άλλους παράγοντες που να προσδιορίζουν στην πράξη την Ευρώπη  ως ενιαίαν  έννοια  σε όλες τις εκδηλώσεις, οικονομικές, κοινωνικές, στρατιωτικές, παιδευτικές κ.λπ.

   Γιατί, αν ο κόσμος χωρίς την Ευρώπη χάσει το κέντρο βάρους του και η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα θα χάσει το κέντρο βάρους της Δημοκρατικής  ιστορίας και καταγωγής της

 

Τ Ο    Λ  Ο  Γ  Ο  Τ  Υ  Π  Ο

«Αν  το Ελληνικό πνεύμα υπήρξε  παράγων πολιτισμού τής Ευρώπης, το κοσμοϊστορικό τούτο γεγονός, υπήρξε επίτευγμα  των επιστημόνων, των φιλοσόφων και των ρητόρων που γεννήθηκαν ή έδρασαν στη Ρόδο!»

                     ( ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ι. ΔΕΣΠΟΤΌΠΟΥΛΟΣ- ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ.) 

 

            Π. Α. Χαμουζάς 10-8- 2015    panayiotis.hamouzas@gmail.com

 

                       Επεξηγηματική γλωσσική παρατήρηση

- Δωρική διάλεκτος: ΕΝΟΙΚΕΟΝΤΑ ΕΘΝΕΑ  = Αττική διάλεκτος:    ΕΝΟΙΚΟΥΝΤΑ ΕΘΝΗ  ( εν—οικέω,  εν—οικώ) =κατοικώ

-Δωρική διάλεκτος: ΟΙΚΗΙΟΥΝΤΑΙ= Αττική διάλεκτος: ΟΙΚΕΙΟΥΝΤΑΙ  ρήμα (οικειούμαι κάτι)  θεωρώ κάτι δικό μου

                                         Π. Α. Χαμουζάς