Φόρμα Επικοινωνίας
* Υποχρεωτικά πεδία
  
 
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΘΕΣΗ
ΜΕΛΟΥΣ
             
Αλεξάνδρου - Candito Αναστασία 22410-31393 Πρόεδρος
             
Ιωάννης Μοσχίδης 22410-26001 Αντιπρόεδρος
             
Χαράλαμπος Στεργιάδης 22410-92714 Γραμματέας
             
Νικόλαος Παπανικολάου 6944228732 Ταμίας
             
Σαββίγκος Μιχαήλ 22410-34157 Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων