•                    εκδρομεσ των μελων δ.ε.ε.π.ι. στο νησι τησ ροδου