•                εκδρομεσ των μελων δ.ε.ε.π.ι.  στην ιταλια